young

PROGRAMA “ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS”

Aprovecho el blog para dar a conocer un programa de la UE en la que estamos trabajando en la Cambra de Comerç de Terrassa para promover nuevas experiencias laborales en Europa, donde el emprendedor podrá enriquecerse profesionalmente.


El projecte europeu «Erasmus for Young Entrepreneurs» es tracta d’un programa de la UE que, mitjançant una metodologia d’intercanvi d’experiències pretén enriquir l’esperit emprenedor i l’intercanvi d’experiències.

L’objectiu és que emprenedors i empresaris intercanviïn experiències mitjançant el treball en comú.

Win-Win

  • L’emprenedor que participi en aquest projecte a través de la Cambra podrà treballar amb un empresari del seu propi sector, en un país concret de la Unió Europea, durant un període entre 1-6 mesos. Durant aquest temps, els emprenedors s’aproparan al know-how emprat pels empresaris europeus per aplicar-los, desprès, en el seu propi negoci.
  • Les estades poden fragmentar-se en períodes més curts i es poden efectuar al llarg de tot l’any.
  • L’empresari d’acollida, per la seva part, es beneficiarà de la xarxa de contactes de l’emprenedor. A la vegada, els emprenedors podran aportar idees innovadores, estratègies empresarials i nous punts de vista, tot col·laborant activament en les tasques d’internacionalització.

Beneficiaris

  • Podran participar en el programa tots aquells emprenedors que tinguin un Pla de Negoci validat per Cambra o que faci menys de 3 anys que han creat la seva empresa.
  • Les empreses d’acollida poden ser Pimes de qualsevol país de la UE amb més de tres anys de vida.

Cost

  • L’empresari d’acollida NO ha de pagar cap sou a l’emprenedor europeu.
  • L’emprenedor gaudirà d’una borsa de viatge per cobrir les seves despeses d’allotjament, manutenció i vol. Aquest borsa està al voltant dels 830€/mes segons el país.

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

 

Més informació
Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa
David Aguinaga Abad
daguinaga@cambraterrassa.es
Telèfon: 93.733.98.33